Ron's Genealogiepagina

Stamboomonderzoek vanuit Gieten, Drenthe, Nederland

Startpagina Zoek Aanmelden  
Deel Print Voeg bladwijzer toe


Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 341

      1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
Huwelijksakte:
No.12 In den jare duizend acht honderd vijf en dertig, maandag den dertienden April, des nademiddags om vier uur, Compareerden voor mij Tjaarda de Cock, Burgemeester Officier van den burgerlijken Stand in de Gemeente Wildervank Drewes Roelfs Kuiper als Bruidegom van beroep Arbeider wonende te Wildervank, en alhier blijkens overgelegde Acte gedoopt den negentienden November Zeventienhonderd Zevennegentig, weduwnaar van Janna Hindriks Dekker, alhier volgens overgelegd Extract overleden den Zestienden Junij des jaars achttienhonderd tweeendertig, meerderjarig zoon van Roelf Drewes Kuiper van beroep Kuiper wonende te Wildervank, en wijlen Martje Pieters Bos, overleden in deze gemeente blijkens overgelegde Extract den vierentwintigsten September des vorige jaars de vader hierbij tegenwoordig verklarende in dit huwelijk te consenteren; en Janna Gerrits Wilkes jonge dochter als Bruid zonder beroep wonende te Wildervank, geboren te Veendam, en aldaar blijkens overgelegde doopacte gedoopt den veertienden April, des jaars Zeventienhonderd negen en negentig, meerderjarige dochter van Gerrit Wilkes, van beroep Stoedraaijer, en van Marijke Jans Leininga, ehelieden wonende te Wildervank, beiden hierbij present, en verklarende tot dit huwelijk hunne toestemming te geven. Welke van mij verzocht hebben te procederen tot de voltrekking van het huwelijk tusschen hunlieden voorgenomen, en waarvan de publicatien Zijn gedaan voor de hoofdingang van het Huis der Gemeente alhier, te weten: de eerste op Zondag den tweeentwintigsten - en de tweede op Zondag daaraanvolgende den negenentwintigsten Maart dezes jaars, telkens des middags te twaalf uren. Daar nu geene oppositie tegen gedacht huwelijk aan mij Officier van den Burgerlijken Stand is bekend gemaakt, Zoo heb ik ter voldoening aan hun verzoek, na voorlezing van alle stukken tot dezen betrekkelijk, en van het Zesde hoofddeel van den titel van het burgerlijk wetboek, getiteld, "over het Huwelijk" gevraagd, Zoo aan de toekomende Echtgenoot als Egade, of Zij Zich wederkerig wilden aannemen als Man en als Vrouw, waarop nadat elk hunner afzonderlijk een bevestigend antwoord gegeven heeft, door mij verklaard is gelijk geschied bij dezen uit naam van de wet, dat de Comparanten Drewes Roelfs Kuiper en Janna Gerrits Wilkes, door het huwelijk vereenigd zijn. Aldus gedaan in het Huis der Gemeente te Wildervank in tegenwoordigheid van de hiertoe verzochte vier getuigen zijnde Freerk Jans Brouwer, Landbouwer, oud vierendertig jaren, Solke Jans Brouwer, Landbouwer, oud negentwintig jaren beide wonende te Wildervank, Harm Jans Brouwer, Landbouwer, oud Zeventwintig jaren wonende te Anloo, Roelf Geerts van der Werf, Scheepstimmerman, oud dertig jaren, wonende te Wildervank Welke deze acte benevens de Comparanten na gedane duidelijke voorlezing met mij hebben geteekend. (10 handtekeningen). 
Gezin F6490
 
2 Drents archief Marriage 22 mei 1774 Huwelijksakte (Akte)datum: 22-05-1774 Plaats: Gieten, Trouwregister Gieten 38, archiefnummer 0176.01, inventarisnummer 38, aktenummer 0176.01 Gezin F751
 
3 Getuige(n): bij het huwelijk, 3 Jun 1704, Brunssum, Brunssum, Limburg, Nederland. Elisabetha Wijnen, Petro Wolters en Cornelia Doenen. Gezin F4612
 
4 "De Meerdijk" aan de Rondweg SPEELMAN, Harmke (I15689)
 
5 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I16275)
 
6 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I16375)
 
7 16-07-1942: Landwirtschaftsführer Wit Rutheniën SPEELMAN, Jeichinus (I9665)
 
8 1766 d, 6 April d. 20 - d. 4 Maij Pieter Arents van de Calkw: en Jantje Willems Bos van Sapp: gecop: d. 4 Maij. Gezin F6488
 
9 1836: Predicant bij de hervormden
 
WINEKE, Hendrik (I13947)
 
10 1855: Bakker. VAN DAM, Pieter Berends (I14272)
 
11 1855: gepensioneerd militair. SPEELMAN, Jacob (I15186)
 
12 1856: Medicinae docter KRULL, Herman Petrus (I13963)
 
13 1863: Arts / geneesheer WINEKE, Georg Hendrik Hein (I13941)
 
14 1894: Rijksveearts REIMERS, Hindrik (I13959)
 
15 1895: Schipper UITTERWIJK, Hendrik (I13929)
 
16 1903: van beroep politieagent. DIJKEMA, Jacob (I13843)
 
17 1906: rijksveldwachter. MARTIJN, Albertus (I14263)
 
18 1908: burgemeester KRULL, Gerhardus Hoseas (I13981)
 
19 1912: bakker. WOLDHUIS, Dolfien (I9895)
 
20 1924: dierenarts REIMERS, Herman Cristinus (I13971)
 
21 Aaltje, weduwe Geert Claasen van Oostwold op 15-7-1770 met attestatie vertrokken naar de gemeente Lettelbert en Enumatil (Register van de persoonen de in 't begin van jaer 1682 cumunicanten geweest van des heeren heijligh Avontmael en daer toe aengenomen.)
 
JANS, Aaltje / Aeltje(n) (I6929)
 
22 Adres tot aan overlijden: Delf 109, 9642 JK VEENDAM  GREVING, Wicher Oncko (I779)
 
23 Adres:

Scheybeecklaan 5, Beverwijk (Woonde in Zaandam en Beverwijk) 
KLOOSE, Grietje (I13595)
 
24 Adres: Scheybeecklaan 5, Beverwijk (Woonde in Amsterdam, Delft, Zaandam en Beverwijk.)
Beroep: Schilder  
BERGWERF, Engelbertus (I13596)
 
25 Adressen: Hoogkerk, Friesestraatweg 25, Groningen
Beroep: Boekhouder 
GROENEWOUD, Reint (I16479)
 
26 Agrariër akkerbouw en veeteelt. SPEELMAN, Berend (I11)
 
27 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I25)
 
28 aktenr.: 61

60.jar.huw. receptie in café Van Houten te Kloosterveen 
Gezin F6564
 
29 Ambtenaar Provinciale Waterstaat Drenthe. SPEELMAN, Jakob (I5)
 
30 Anloo, 12-8-1764, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 1 (doopboek, 1673-1768), pagina 144

Gedoopt: Harm, geboren te Schipbork, gedoopt op 12-8-1764, zoon van Gerrit Suringe en Hendrikje Harms Julsinge.
Getuige(n): Frerikje Julsinge.
NB: getuige 1 echtgenote van Reindert Oosting; woonplaats Plankensloot. 
SURINGE, Harm Gerrits (I12214)
 
31 Anloo, 14-5-1786, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 3 (ondertrouw- en trouwboek, 1715-1806), pagina 131

Huwelijkdatum: 14-5-1786; Ondertrouwdatum: 22-3-1786;
Bruidegom: Jannes Homan, Jongeman; woonplaats: Eext
Bruid: Willemtje Suring, Jongedochter; woonplaats: Schipbork 
SURING (ZURING), Willemtje Gerrits (I12213)
 
32 Anloo, 14-5-1786, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 3 (ondertrouw- en trouwboek, 1715-1806), pagina 131

Huwelijkdatum: 14-5-1786; Ondertrouwdatum: 22-3-1786;
Bruidegom: Jannes Homan, Jongeman; woonplaats: Eext
Bruid: Willemtje Suring, Jongedochter; woonplaats: Schipbork. 
HOMAN, Jannes (I12215)
 
33 Anloo, 23-8-1761, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 1 (doopboek, 1673-1768), pagina 136

Gedoopt: Jantje, geboren te Schipbork, gedoopt op 23-8-1761, dochter van Gerrit Suringe en Hindrikje Julsing.
Getuige(n): Wemeltje Hindriks Mentinge.
NB: getuige 1 echtgenote van Jan Roelofs; woonplaats Schipbork. 
S(CH)(T)URING (ZURING) (SURINGE), Jantje Gerrits (I933)
 
34 Anloo, 26-4-1791, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 3 (ondertrouw- en trouwboek, 1715-1806), pagina 138

Huwelijkdatum: 26-4-1791; Ondertrouwdatum: 2-4-1791;
Bruidegom: Hindrik Aeilts, Jongeman; herkomst: Schilwolda; woonplaats: Anloo; attestatie naar Schilwolda
Bruid: Jantje Gerrits Suringe, Jongedochter; herkomst: Schipbork; woonplaats: Anloo. 
WILTJER, H(e)(i)ndrik Aeilts (I932)
 
35 Anloo, 26-9-1756, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 1 (doopboek, 1673-1768), pagina 127

Gedoopt: Willemtje, geboren te Schipbork, gedoopt op 26-9-1756, dochter van Gerrit Suring en Hindrikje Julsinge.
Getuige(n): Jantje Julsing.
NB: getuige 1 zuster van moeder. 
SURING (ZURING), Willemtje Gerrits (I12213)
 
36 Bakker (1875) OTTENS, Roelof (I3190)
 
37 Bakker (1914) PRANGER, Albertus (I533)
 
38 Bakker / molenaar SPEELMAN, Hendrik (I622)
 
39 Bakker te Westerdiep 763 Veendam. WOLTMAN, Harm Haijes (I6751)
 
40 Bakkersche LUKKIEN, Aaltje Albers (I6750)
 
41 Bakkersche ELFRING, Hindrikje(n) Berends (I11426)
 
42 Begraafplaats "Eshof" SPEELMAN, Harmannus Johannes (I13244)
 
43 Begraafplaats "Eshof" SPEELMAN, Jan (I13241)
 
44 Begraafplaats "Eshof" SPEELMAN, Matje (I13245)
 
45 Begraafplaats "Eshof" NIENHUIS, Jan (I13250)
 
46 Begraafplaats "Vredehof" BOER, Geert (I784)
 
47 begraven te Joure (R.K. begraafplaats) SCHOUTEN, Dirk Joseph (I3545)
 
48 Berend Trip werd eerst op een onbekende plaats begraven, op 30 november 1945 gevonden in het massagraf in Appelbergen nabij het Groningse Glimmen, gemeente Haren. Uiteindelijk werd Berend herbegraven op het kerkhof van Nieuw-Buinen. TRIP, Berend (I9562)
 
49 Berend Trip werd op 2 mei 1943 om 21:57 uur op 25-jarige leeftijd standrechtelijk gefusilleerd op de pistoolbaan van de Rabenhaupt-kazerne te Groningen.  TRIP, Berend (I9562)
 
50 Bernier Lucas Homan liet de windmolen te Gieten in 1833 bouwen. Voor de bouw stuurt hij op 29-12-1832 een verzoek aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe: "Edel Groot Achtbare Heren
De ondergetekende Bernier Lucas Homan, Landbouwer te Emmen, neemt de vrijheid, UedGr. Achtb. onderdaniglijk voor te dragen:
Dat in de Gemeente Gieten tot ongerief der Ingezetenen, tot dusver nog geen Koorn-, Pel- of Olymolen aanwezig is;
Dat Exposant, wel genegen zoude zijn, in gezegde Gemeente eenen Wind- Koorn- Pel of Olymolen op te rigten;
Dat hij denzelven wenscht te bouwen op Zekeren kamp, den Exposant in eigendom toebehoorende, genaamd de Bonderkamp, even ten Oosten van het dorp Gieten gelegen, gezwet ten Oosten Jan Harms Ottens, ten Zuiden Hendrik B. Hoogenesch en Cons. ten Westen Hendrik H. Hoogenesch en ten Noorden den Algemeenen weg:
Dat Exposant, ten gevolge de bestaande verordeningen, de toestemming van UedGr. Achtb. behoeft, om het bedoelde trafiek daar te stellen, uitwelken hoofde hij zich dan ook tot UedGr. Achtb. wendt, met Submis verzoek:
Dat het UedGr. Achtb. moge behagen, den Exposant den Noodige vergunning te verleenen, om op het voorgescr. Stuk land, in de gemeente Gieten, eenen Wind- Koorn- Pel en Olymolen te mogen Oprigten".
Het verzoek wordt toegewezen, echter wil Bernier Lucas Homan de molen op een andere plek bouwen. Door veranderde wetgeving moest er ondertussen echter ook koninklijke toestemming komen. Hiertoe dient Bernier Lucas Homan een nieuw verzoek in. 
HOMAN, Bernier Lucas (I12944)
 

      1 2 3 4 5 ... Volgende»


Deze site is mede ontwikkeld door Ron Speelman i.s.m. The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, naar het idee van Darrin Lythgoe © 2001-2022.

De website-data wordt onderhouden door Ron Speelman. | Data Beschermings Beleid.